VI ÄR AUKTORISERADE HOS GVK

Genom att vara auktoriserade hos gvk, skapar vi en trygg känsla hos er kunder. Gvk rapporterar ständigt ut vad som gäller säkra våtrum. Det ändras ständigt vad man får göra och inte får göra, så det gäller att vara uppdaterad. Genom dessa ständiga ändringar har man märkt att fler och fler lejer bort tätskiktet, då man tycker det blir för jobbigt. Efter utfört våtrumsarbete skickar vi med ett våtrumsintyg, som sedan fungerar som en värdehandling vid en försäljning av er bostad. Gvk gör även stickkontroller på våra jobb, vilket gör att vi tänker oss extra noga för.